Име и фамилия на лицето

адв. Михаела Димитрова

Е-mail

office@advokatdimitrova.bg

Телефон за контакт:

+359883344750

Позиция:

Длъжностно лице за защита на личните данни (DPO)

Отговорности 

Длъжностното лице по защита на личните данни е отговорно :

– Да Ви съдейства по отношение на правата Ви във връзка с обработването на личните данни в нашата организация.

– Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;

– Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности,   повишаването   на осведомеността   и обучението   на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;

– При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;

– Да си сътрудничи с Комисията за защитата на лични данни

– Да действа като точка за контакт за Комисия за защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

В момента екипът ни не е на разположение. Изпратете Вашето запитвание и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Изпращяне

©2024 МРЕЖА ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "БИЗНЕС НА ВИСОКИ ТОКЧЕТА"

 Дамски Клуб "Бизнес на Високи Токчета"  и  Клуб "Младите Дами в Бизнеса"     

Вход за членове

    

Вашите детайли?

Create Account