• roboticks

Оферта - Категория: ОбучениеОферта - Таг: академия, деца, курсове и тинейджъри

Профил
Профил
Снимки
Специално предложение
Карта
Отзиви
Подобни обяви
 • SCHOOL OF ROBOTICS ENGINEERING!⏰✏️❤️
  Robotics Engeneering е интердисциплинарна програма в областта на електрониката, механика, математика, физиката и дизайна за деца на възраст 8г-14г!. Програмата развива логическата и творческа интелигентност!
  Успехът в Нашата програма се крие в изучаването и разбирането на няколко основни научни дисциплини, събрани заедно под едно име – STEM (наука, технология, инженерство и математика).
  📌Местата са ограничени!
  📌Заявленията се изпращат на:📌 http://bit.ly/30D1JjB
  График на класовете, в зависимост от възрастта ще намерите, по-долу.
  Тези, които изучават тази програма са БЪДЕЩИТЕ ГЕНИИ – това са тези деца които се интересуват от изучаване и изследване, модернизиране или развиване на съществуващ модел, всички с цел да разберат същността си! В класове по Robotic Ingeneering децата и тинейджърите имат възможност да научат основите на използване на електронен хардуер и софтуер, създавайки множество интерактивни проекти чрез електронни сензори, светодиодни светлини и мотори. Тази уникална програма позволява на деца да превърнат собствените си идеи в реалност, да бъдат ТВОРЦИ! Чрез откриването на света на микроконтролерите, учениците се придвижват години напред във времето, за да проектират по-добро и по-красиво технологично бъдеще, като по този начин престават да бъдат краен потребител, а са дизайнери на нови решения. Ние твърдо вярваме в това!
  🎯Целта на курса е да подготви учениците за бъдещето, да ги научи да преодоляват предизвикателствата в областта на науката, компютърните науки, инженерните науки и математиката. Програмата има за цел да научи децата да преодоляват предизвикателствата в областта на науката, компютърните науки, инженерните науки и математиката. Да ги накара да осъзнаят, че те са тези, които могат да създадат, а не да са само консуматори. Да осъзнаят, че те могат да проектират по-добро бъдеще в полза на цялото човечество. Ние вярваме в това!
  Децата са насърчавани да мислят критично; как и защо дизайнът на проекта трябва да бъде адаптиран към променящите се условия на труд и живот, като постоянно им се напомня за важността на опазването на околната среда, пестенето на енергийните ресурси, нуждата от ергономичен дизайн за всичко, което създават, насърчават се да създават иновативни решения и интелигентни технологии, които улесняват живота и работата на човека.
  ✍️Нашата внимателно проектирана програма, чрез работа с малък брой студенти в групи, дава възможност на децата да са активни в занятията и да научат и разширяват речника си с термини на английския език по най-простия начин, чрез игра и забавление, както и да се разберат инженерни концепции, според тяхната възраст. В крайна сметка, нашата мисия е да осигурим положителна среда за децата, където те могат да са откриватели, да се развиват и да бъдат такива, каквито са!
  Брой участници в групи – максимум 10. Участниците се разделят на групи според възрастта и нивото на знания. През учебната година ангажиментите и напредъкът на учениците се наблюдава редовно и се обобщават в края на всеки месец и семестър под формата на кратки устни и писмени тестове, докато в края на учебната година учениците полагат изпит, след което придобиват право за получаване на сертификат за успешно завършено училище School & School.
  ➕Занятията се преподават едновременно на родния им език и английски език. Процентът на преподаване на английски език зависи от средното ниво на знания на цялата преподавателска група. Преподаването на английски е допълнителна стойност към курса, защото така децата по много приятен за тях начин учат чужд език.
  ……………………………………………
  🛋🖼Интериорният дизайн на училището е отражение на това кои сме и какво правим! Атмосферата в училище е от първостепенно значение! Тя е уникален пакет от всичко, което представляваме: щастие, радост, положителна енергия, любов, удоволствие, вяра в това, което правим.
  ……………………………………………
  🎯Ключови компетенции, придобити по време на курса:
  Математическа компетентност;
  Научна компетентност;
  Технически компетенции,
  Дигитална компетентност,
  Комуникация на чужд език.
  ____________________________________________________________
  ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМИТЕ:
  📌ROBOTECH ZERO (Ι YEAR). Let ‘s Do It! 😍
  Интердисциплинарна програма за деца на възраст 8-14 години, предназначена да въведе децата и тинейджърите в света на електрониката, механика, роботика и дизайн чрез кратки LEGO работилници. През учебната година учениците ще имат възможност да учат по интересен начин света на съвременните технологии и промишлен дизайн чрез:
  – Визуално програмиране (Scratch +),
  – Роботизирани инженерство (с програмируем логически контролер, известен като Arduino, платформа с отворен код, предназначена да създаде прости и напреднали интерактивни проекти за роботика в комбинация с LEGO Bricks строителство).
  По време на първата учебна година Студентите ще могат да работят по творчески ARDUINO & LEGO проекти поотделно или в отбори.
  Курсът продължава 8,5 месеца (септември-юни) или 4,5 месеца (февруари-юни). Седмичната посещаемост е 2 час (1 х 120 минути), с 5 минути почивка след 30 минути. Месечна посещаемост: 8 часа (4 х 120 минути).
  Цената на курса е 109 лв на месец.
  Провеждане на занятията:
  Събота:
  Неделя:
  Възможност за записване или присъединяване към учебни групи всеки месец!
  _________________________________________________
  📌ROBOTECH LIGHTING (II YEAR). 📌Let’s Light It! 😍
  Интердисциплинарна програма за деца на възраст 8-14 години, предназначена да развие аналитично и критично мислене и способността за решаване на прости и средни математически и логически задачи при децата. Акцентът е върху изследването и разбирането на взаимосвързаността и въздействието на отделните действия (научено) и крайния резултат (проект). През учебната година учениците ще имат възможност да учат по интересен начин света на съвременните технологии и промишлен дизайн чрез:
  – Визуално програмиране (Изграждане),
  – Роботизиран0 инженерство (с програмируем логически контролер, известен като Arduino, платформа с отворен код, предназначена да създаде прости и напреднали интерактивни проекти за роботика в комбинация с LEGO Bricks строителство).
  През втората учебна година, студентите ще имат възможност да работят индивидуално или в екипи по умерено сложни и средносрочни проекти в областта на Аrduino Lighting (Final Project: LEGO MegaCity)!
  Курсът продължава 8,5 месеца (септември-юни) или 4,5 месеца (февруари-юни). Седмичната посещаемост е 2 часа (1 х 120 минути), с 5 минути почивка след всеки 30 минути. Месечна посещаемост: 8 часа (4 х 120 минути).
  Цена курса: 109 лв. месечно.
  Провеждане на занятията:
  Събота:
  Неделя:
  Възможност за записване или присъединяване към учебни групи всеки месец!
  ________________________________________________
  📌ROBOTECH WIRELESS (III YEAR). Let’s communicate!😍
  Интердисциплинарна програма за деца на възраст 10-14 години, предназначена да развие разширено аналитично, критично мислене и способността за решаване на средно комплексни и сложни математически и логически проблеми при децата. Акцентът е върху иновациите и разбирането на взаимосвързаността и въздействието на отделните действия (научено) и крайния резултат (проект). През учебната година учениците ще имат възможност да учат по интересен начин света на съвременните технологии и промишлен дизайн чрез:
  – Визуално програмиране (UNITY I),
  – Роботизирани инженерство (с програмируем логически контролер, известен като Arduino, платформа с отворен код, предназначена да създаде прости и напреднали интерактивни проекти за роботика в комбинация с LEGO Bricks строителство).
  Студентите ще имат възможност да работят индивидуално или в екипи по комплексни проекти през първата учебна година с проекти в областта на безжичнакомуникация Таредо (Final Project: LEGO Wireless Machine)!
  Курсът продължава 8,5 месеца (септември-юни) или 4,5 месеца (февруари-юни). Седмичната посещаемост е 2 часа (1 х 120 минути), с 5 минути почивка след всеки 30 минути. Месечна посещаемост: 8 часа (4 х 120 минути).
  Цена курса: 109 лв. месечно.
  Провеждане на занятията:
  Събота:
  Неделя:
  Възможност за записване или присъединяване към учебни групи всеки месец!
  _________________________________________________
  📌ROBOTECKS ROBOTICKS (III YEAR). Let’s robot!😍
  Интердисциплинарна програма за деца на възраст 11-14 години, предназначена да развие разширено аналитично критично мислене и способността за решаване на сложни и сложни математически и логически проблеми при децата. Фокусът е върху разработването на идеята (визията) и разбирането на взаимосвързаността и въздействието на отделните действия (научено) и крайния резултат (проект). През учебната година учениците ще имат възможност да учат по интересен начин света на съвременните технологии и промишлен дизайн чрез:
  – Визуално програмиране (UNITY II),
  – Роботизирани инженерство (с програмируем логически контролер, известен като Arduino, платформа с отворен код, предназначена да създаде прости и напреднали интерактивни проекти за роботика в комбинация с LEGO Bricks строителство).
  Студентите ще имат възможност да работят индивидуално или в екипи по изключително сложни проекти в областта на Ардуино роботика (Final Project: EggBot – LEGO Автоматично оцветяване великденски яйца) по време на втората учебна година!
  Курсът продължава 8,5 месеца (септември-юни) или 4,5 месеца (февруари-юни). Седмичната посещаемост е 2 часа (1 х 120 минути), с 5 минути почивка след всеки 30 минути. Месечна посещаемост: 8 часа (4 х 120 минути).
  Цена курса: 109 лв. месечно.
  Провеждане на занятията:
  Събота:
  Неделя:
  Възможност за записване или присъединяване към учебни групи всеки месец!
  —————————————————————————–
  PREP-УЧИЛИЩЕ (на възраст от 8 до 10 години)
  1-годишна програма за деца на възраст 8-10 години, които са за първи път в света на компютърните науки, роботиката и програмирането. Динамиката и реализацията на преподаването се основава на комбинация от учебна програма за възраст 6-7 (Scratch). След първата година на подготвяне, учениците имат възможност да изберат дали да продължат с 1/. Програмиране и дизайн на играта или 2/. Роботизирано инженерство.
  PREP-УЧИЛИЩЕ (На възраст 11-14 години)
  1-годишна програма за деца и юноши на възраст 11-14 години, които за първи път се срещат в света на компютърните науки, роботиката и програмирането. Динамиката и реализацията на преподаването се основава на комбинация от учебна програма за възраст 6-7 / 7-8 години (3 месеца Scratch), и 5.5 месеца Construct.. След първата година на подготвяне, учениците имат възможност да изберат дали да продължат с 1/. Програмиране и дизайн на игри или 2/. Роботизирано инженерство.
  —————————————————————————–
  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ:
  • Резервация на мястото се потвърждава от регистрацията и плащането на първия модул (1 месец) чрез плащане в училищната сметка BG73UNCR70001523729076 Младежки Бизнес Център.
  • Плащането се извършва месечно и се извършва до 10-то число на текущия месец, като се плаща на училищната сметка BG73UNCR70001523729076 Младежки Бизнес Център.
  • Цената включва учебни материали, техника, доклад за напредъка, периодични и окончателни тестове, School & School сертификат.
  • Курсът продължава 8,5 месеца, в зависимост от датата на записване, след което студентите придобиват сертификат School & School.
  • 6 участника са минималният брой, необходим за формиране на една учебна група. Групите са малки до 10 деца максимум. Целта е учителя да посвети максимално време на децата и да достигнат своите индивидуално зададени цели.
  • Датите за провеждане на курсовете се провеждат в два варианта и са адаптирани към участниците.
  • Отстъпка за родители за две или повече деца (5% за дете), за две или повече програми на които присъстват, отстъпката е 5% (на тема).
  —————————————————————————–
  ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЛАНТИ В УЧЕНИЦИТЕ:
  За всяка група и студент поотделно се поддържа отделен регистрационен файл на резултатите от проведените дейности на студентите и формирането на окончателна оценка на месечна, полугодишна и годишна база. Дневникът съдържа резултати от учебния процес, качеството на задачата, познаването на ученика (викторина), активността в класа и окончателните месечни тестове (тест), въз основа на които се анализират напредъкът, работните навици и мотивацията на учениците. Съществена част от дневника е наблюдението и препоръките на учителите, които имат за цел да помогнат на учащите да постигне задоволителни резултати. В допълнение към записите и мониторинга на резултатите от учебния процес, учителите имат за задача да определят повтарящите се, отличителни черти на учениците, с цел разпознаване и разкриване на изразените таланти при децата.
  За деца на възраст над осем години се извършва MI8 тест, въз основа на който определяме развитието на таланта на всяко дете.
  —————————————————————————–
  ЦЕЛИ НА УЕБНИЯ ПРОЦЕС
  Първата цел на такова холистично образование е да осигури на учащите пространство и време, през което те ще имат възможност да намерят своята страст, и учителите възможност да разпознават таланта на учениците според определени дейности.
  Втората цел е да се открие, развие и култивира детския талант.
  Третата цел е да се осигури необходимата образователна и педагогическата подкрепа на децата.
  Четвъртата цел е да се изгради и поддържа доверието на студентите на най-високо ниво.
  —————————————————————————–
  ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ на произведенията и придобитите знания
  В края на всеки семестър (края на декември) и учебната година (половина на юни) учениците представят придобитите си знания в училищен Експо център, по време на което учениците имат възможност да потвърдят целия си открит и придобит потенциал.
  Училицния Експо център е публичен тест и за всички участници в процеса на преподаване.
  —————————————————————————–
  Информация:
  За допълнителна информация ни пишете на адрес: schoolandschoolsofia@gmail.com, Viber, месинджър или да ни потърсите на: 0887865003.
  Очакваме Ви в нещо повече от училище по роботика и програмиране!

 • -5%

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  За съжаление не можете да заредите приложния програмен интерфейс (API) на Google Карти.

 • Оставете отзив

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *