100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ от 3000лв до 10 000лв

Предстои откриване на процедура, финансирана от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК), в подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева.

На 18.04.2020г Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета” организира дискусия с експерти за разясняване на детайлите и възможностите за кандидатстване по предварително заложените към момента в обявената  за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Ако сте пропуснали да се включите, но искате запис от срещата може да  го заявите напълно БЕЗПЛАТНО  сега

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА ЗАПИС ОТ  РАЗЯСНИТЕЛНАТА  ДИСКУСИЯ

 

 

📌КОЙ може да кандидатства:
– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите.
– да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. да са
осъществявали стопанска дейност.
– да са за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и
средни предприятия.
– да са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ
месеца, в който е подадено проектно предложение спрямо средно
аритметичния оборот през 2019 г.

📌За КАКВО може да се кандидатства:
– за всички разходи, които са необходими за преодоляване на недостига на
средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния
взрив от COVID-19

📌КОЛКО е помощта:
– от 3 000 до 10 000 лв.

ВАЖНО: Заявената помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за
продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част
на ОПР за 2019 г.).

📌СРОК за кандидатстване:

Предложения и коментари по обявената за обществено обсъждане процедура могат да се изпращат в срок до 16:30 ч. на 22.04.2020 г. (включително) на следната електронна поща:

public.consultation@mi.government.bg

НА 01.05.2020г.  Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета” ще направи нова разсяснителна онлайн среща с утвърдени финални параметри и  условията при кандидатстване

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на
30.05.2020 г.

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА ЗАПИС ОТ  РАЗЯСНИТЕЛНАТА  ДИСКУСИЯ

—————————————————–

ЗА ВЪПРОСИ И НАЧИНИ НА ЧЛЕНСТВО В

МРЕЖА ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
“БИЗНЕС НА ВИСОКИ ТОКЧЕТА”

свържете се с нас на:

email: info@clubvisokitokcheta.bg
тел: 0889560012

СВЪРЖИ СЕ С НАС

В момента екипът ни не е на разположение. Изпратете Вашето запитвание и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Изпращяне

©2020 Дамски клуб "Бизнес на високи токчета"        Design  Pro-FIT Business Consult Ltd. 

Вход за членове

    

Вашите детайли?

Create Account