Tози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Общите условията. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта – https://clubvisokitokcheta.bg/ , както и  да сключвате договори с Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 25 май 2018 г.

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

            Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.

С цел сключване на Договор за членство, приемане на молба / заявка за членство, провеждане на събития,  публикуване на снимки и видео клипове от събития, организирани от нас в сайта https://clubvisokitokcheta.bg/, както и във фейсбук страници, свързани с нас,  Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“  („НИЕ“, „нас“) със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, ул. „Младост 1А“, ЕИК: 204032661, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт, приемане на заявки за членство, регистрация за присъствие на събития, получаване на запитвания,  както и сключването на договори – за членство, реклама, партньорство и други. При обработването на лични данни Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите физическите лица е от първостепенно значение.

Партньори и трети лица, които работят с или за Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази Политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“  е поел, и което дава право на Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“  да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:

Във връзка с предоставяне на услуги, сключване и изпълнение на договори, НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;

(б)физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като потребители и членове на Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“;

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“;

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане),  искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“.

(д) физически лица, с които НИЕ сключваме договори за членство към Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ и други договори;

Тази политика се прилага за всички служители (и заинтересованите страни) на Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ като външни доставчици. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.

При подбор на работници и служители Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ обработва лични данни на кандидатите с оглед преценка на способностите на кандидатите и определяне на най-подходящия от тях за заемане на съответната длъжност. В случай на получено съгласие от кандидата, Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ съхранява неговите мотивационно писмо и/или автобиография с оглед предлагане на възможност за работа при откриване на свободна позиция впоследствие.

II. Лични данни, които обработваме:

 1. Които Вие предоставяте:

Невъзможно е да предоставяме услуги, да сключваме и изпълняваме договори с Вас, да отговаряме на отправени запитвания, да ви допуснем до събитие, участие за което Вие сте заявили, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим избраната от Вас услуга или да сключим или изпълним Договор за членство към Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“. Това са доста простички неща – три имена, ЕГН, номер на паспорт/лична карта, имейл адрес, предпочитана форма за връзка, вашата информация за плащане, снимка, адрес за кореспонденция, телефон, дата на раждане, пол, професия, местоживеене.

В случай че предоставяте Ваши лични данни на Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ посредством Viber, Skype, Facebook или друга социална мрежа, Ви информираме, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила  преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения.

Обработка на коментари и публикации

Ако оставите публикация или коментар на Сайта – https://clubvisokitokcheta.bg/ , IP адресът ви ще бъде запазен. Това е за безопасността на оператора на уебсайта: Ако вашият текст нарушава закона, той би искал да може да проследи самоличността Ви.

Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ , постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ , чрез изпращане по регулярна или електронна поща или посредством социални мрежи, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Абонаменти

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви/промоции/колекции/, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии или от избрани от Вас модели/уебсайтове/магазини. Услугата може да бъде ползвана със или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Специални категории (чувствителни) данни

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. (НБ! Прочети чл.9 и чл. 10 – от Регламента тук). В случаите, в които такива се изискват (например финансови отношения между Вас и нас), то обработката на тези данни е сигурна и без нея няма как да продължим съвместното ни партньорство.

Други данни

Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма за съгласие в Сайта, добавите предпочитания, настройки и др. с цел да сключим споразумение или да изпълним заявеното от Вас.

 1. Които са свързани с процеса на ползване на Сайта.

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате с оглед изпълнение на избрана от Вас услуга, сключване и изпълнение на договор. Тази информация може да включва следното:

 • идентификатор на устройството, което използвате, типа на това устройство, идентификационен номер за рекламиране и уникален знак за това устройство.
 • информация за местоположението, включително информация за местоположението от мобилното ви устройство. Имайте предвид, че повечето мобилни устройства ви позволяват да контролирате или деактивирате използването на услуги за местоположение от всяко приложение на мобилното си устройство в менюто с настройки на устройството.
 • информация за компютър и връзка, като например статистически данни за показванията на страници, трафик към и от сайтовете, URL адрес за препращане, рекламни данни, IP адрес, история на сърфиране, информация за уеб дневника Ви, както и настройки за език, дата и час.

 

 1. Които получаваме от трети страни:

Има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация. Ние допълваме личната информация, която събираме директно от Вас, с информацията, събрана от трети страни, и я добавяме към информацията за профила Ви.

Например събираме и използваме демографска и друга информация, която е обществено достъпна, допълнителна информация за контакт, информация за кредитен контрол и информация от кредитни бюра.

На следващо място Вие имате възможност да споделяте информация със социални мрежи или да използвате техните сайтове, за да създадете своя профил или да свържете профила си в нашия уебсайт със съответната социална мрежа. В този случай социалната мрежа може да ни предостави автоматичен достъп до определена от тях лична информация, която са събрали за Вас (напр. разглежданото от Вас съдържание, желаното от Вас съдържание и информация за рекламите, на които сте били показани или сте кликнали и т.н.). Чрез свързването на Вашия профил в социална мрежа с Вашия акаунт в нашия уебсайт Вие ни разрешавате да получим достъп до Вашите лични данни, обработвани от съответната социална мрежа, както и да събираме, използваме и запазваме тази информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност. Това свързване на профил от социална мрежа с регистрация в нашия уебсайт се осъществява, в случай че Вие кликнете върху връзка, предоставена за създавана на Регистрация в нашия уебсайт чрез включване в социалните медии, като по този начин Вие доброволно установявате връзка съв съответния сайт за социални медии.

Ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да ги информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица.

Освен това поради факта, че изпращането на запитване, коментар до Нас представлява изпращане на електронно изявление, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

Бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).
 • Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.
 • Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано с предоставяните услуги от страна на Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“, сключване и изпълнение на Договори за членство, реклама и други и провеждане на събития, организирани от нас. Ние използваме Вашата лична информация, за да ви предоставим персонализирано преживяване на нашия сайт, да се свържем с Вас относно Вашия профил и нашите Услуги, да Ви предоставим услуга за обслужване на клиенти, да ви предоставим персонализирана реклама и маркетинг съобразно Вашите интереси и да открием, смекчаване и разследване на измамни или незаконни дейности.

Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

 • сключването на Договор за членство между Вас и Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ – изискваме вашите данни за идентификация, контакт и плащане, за да сключим договор с Вас;
 • защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“;
 • изпълнението на законови задължения на Дамски Клуб “Бизнес на Високи токчета“.
 • изпълнение на сключения Договор за членство или изпълнение на поръчка от Сайта https://clubvisokitokcheta.bg/ (моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за транзакции);
 • информирането Ви за продукти, събития и услуги, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и / или чрез други дигитални средства (в зависимост от вашите заявените предпочитания), включително социални медийни платформи;
 • предоставянето на услуги, които поискате от нас;
 • регистрацията Ви на уебсайта (в този случай Ние ще използваме вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си (например като промяна на адреса или промяна в маркетинговите си предпочитания);
 • администрирането на уебсайта;
 • администриране на всички събития, томболи или игри на лотариен принцип, провеждани от Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“
 • измерване и анализиране на нашата реклама;
 • поддържане на уебсайта и мрежата ни сигурни и безопасни;
 • обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции (може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции);
 • да се свържем с Вас относно профила Ви, да отстраняваме проблеми с профила Ви. Когато се свързваме с вас по телефона, за да осигурим ефективност, можем да използваме автоматично или предварително записани обаждания и текстови съобщения.
 • да Ви предоставим услуги, базирани на местоположение (като рекламиране, резултати от търсенето и друго персонализирано съдържание)

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ и/или трети лица, което е свързано с:

 • осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
 • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.
 • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяне на услуги от страна на Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“, сключване и изпълнение на Договор за членство.
 • насочване на нашия маркетинг, актуализация на услуги и предлагането към Вас на промоционални оферти въз основа на вашите предпочитания.
 • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ , включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за придаване на по-лично към Вас, за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

При съхранението на данни, Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услуги, сключване и изпълнение на договори, за подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

За повече информация виж таблицата.

В случай на контакт с отдела за обслужване на клиенти, ние ще запазим тези данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да разрешим заявката ви и за кратък период след затварянето на същата.

При извършване на плащане чрез нашия уебсайт (например за присъствие в платено събитие), ще запазим определена ограничена лична информация, като например вашето име, имейл адрес и пощенски адрес, докато не поискате от нас да актуализираме или изтрием тези данни с цел отчитане на нови и съществуващи потребители на нашите партньорски рекламодатели. Запазваме информацията за транзакции толкова дълго, колкото се изисква от закона. Ще запазим информация за историята на уеб браузъра ви за подобен период.

Ако сме законово задължени или ако е разумно необходимо да спазваме регулаторните изисквания, да разрешаваме спорове, да предотвратяваме измами и злоупотреби или да прилагаме нашите условия, можем да запазим и част от вашата лична информация за ограничен период от време, дори и след вас сте затворили профила си.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие.

За предоставя на най-добрите условия по договорите с нашите партньори, Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ предоставя Ваши лични данни на:

 • нашите служители, професионални съветници, включително, без ограничение, нашите застрахователи
 • доставчици, бизнес партньори и подизпълнители които ни помагат да предоставяме Услугите ни за обработка на плащания, ни помагат да предоставяме персонализирани реклами, да ни помага при предотвратяването, откриването, смекчаването и разследването на потенциално незаконни действия срещу сигурността, свързана със събиране на сметки, програми за партньори и възнаграждения, ко-брандирани кредитни карти и други бизнес операции.
 • финансови институции на трети страни, с които ние Ви предлагаме финансови продукти, за да им осигурим съвместно съдържание и услуги (като регистрация, транзакции и поддръжка на клиенти). Тези партньори на трета страна ще използват личната Ви информация, за да ви изпращат маркетингови съобщения само ако сте поискали.
 • трети страни – доставчици на уебсайтове, приложения, услуги и инструменти, с които сътрудничим, за да могат да публикуват или рекламират Вашите обяви и тяхното съдържание на своите уеб сайтове или в техните приложения, услуги и инструменти. Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ не носи отговорност за обработването на Вашите лични данни от тези трети страни.
 • компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин с цел откриване, разследване, смекчаване и предотвратяване на потенциално измамни и незаконни действия срещу сигурността на данните.
 • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни
 • трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ и/или други потребители на Сайта
 • нашите рекламодатели от трети страни с цел осигуряване на персонализирана реклама
 • доставчици на търсачки и уеб анализи.

При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, НИЕ изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск.

Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

Нашият уеб сайт може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

Нашият сайт използва YouTube LLC, представляван от Google Inc. за интегриране на видеоклипове. Обикновено, когато посетите вградена видео страница, вашият IP адрес ще бъде изпратен на YouTube и “бисквитките” ще бъдат инсталирани на вашата машина. Въпреки това, нашите клипове в YouTube, са интегрирани в режим на разширена поверителност (в този случай YouTube все още е в контакт с услугата DoubleClick от Google, но личните данни  в съответствие с политиката за поверителност на Google не се използват). В резултат на това YouTube не съхранява никаква информация за посетителите, освен ако не гледате самия видеоклип. Ако кликнете върху видеоклипа, вашият IP адрес ще бъде изпратен в YouTube и YouTube ще разбере, че сте гледали видеоклипа. Ако сте влезли в YouTube през вашия потребителски профил, тази информация ще бъде свързана и с потребителския ви профил (можете да предотвратите това, като излезете от YouTube, преди да се кликнете на видеоклипа за да го изгледате).Ние нямаме информация за възможното събиране и използване на данните ви от YouTube. За повече информация вижте Декларацията за използването на личните данни на YouTube на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство (“ЕИП”). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. В този случай, законите на третата страна за защита на данните ще бъдат одобрени като адекватни от Европейската комисия или ще бъдат приложени други приложими гаранции.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

 • Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

 • Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез имейл до нашето Длъжностно лице по защита на личните данни: office@advokatdimitrova.bg, чрез сайта ни ->  категория Лични данни -> Искане до DPO или на телефон: +359883344750 .

 • Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Разполагате с възможност да коригирате Вашите данни по всяко време  чрез имейл до нашето Длъжностно лице по защита на личните данни: office@advokatdimitrova.bg, чрез сайта ни ->  категория Лични данни -> Искане до DPO или на телефон: +359883344750.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

 • Закриване на акаунт.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност в профила Ви, а при затруднения чрез подаване на молба по имейл до нашето Длъжностно лице по защита на личните данни: office@advokatdimitrova.bg, чрез сайта ни ->  категория Лични данни -> Искане до DPO или на телефон: +359883344750.

След закриване на акаунта всички данни или според случая – част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на акаунта. Виж раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

 • Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 • Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. В Сайта е предвидена функционалност, която Ви позволява да експортирате желаната от Вас информация.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

 • Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание – Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

 • Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост,  Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацитята

Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ и своите потребители и членове , НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ е приел необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установил е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определил е Длъжностно лице за защита на данните, както и Комитет за защита на данните, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Политика за използване на „бисквитки“

Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица, Дамски Клуб „Бизнес на Високи Токчета“ е приел и Политика за използване на „бисквитки“, за която е създадена нарочна категория.

X.Контакти с Длъжностно лице по защита на личните данни

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ :

 • Длъжностно лице по защита на личните данни: Адвокат Михаела Димитрова
 • Адрес за кореспонденция: ул. “Константин Петканов“ 6
 • Имейл: office@advokatdimitrova.bg
 • Тел.: +359 883344750
 • Уебсайт: https://advokatdimitrova.bg/

СВЪРЖИ СЕ С НАС

В момента екипът ни не е на разположение. Изпратете Вашето запитвание и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Изпращяне

©2024 МРЕЖА ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "БИЗНЕС НА ВИСОКИ ТОКЧЕТА"

 Дамски Клуб "Бизнес на Високи Токчета"  и  Клуб "Младите Дами в Бизнеса"     

Вход за членове

    

Вашите детайли?

Create Account