ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА МИКРО, МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, В ТОВА ЧИСЛО НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, ЗАНАЯТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИТЕ САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА+

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА МИКРО, МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, В ТОВА ЧИСЛО НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, ЗАНАЯТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИТЕ САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА